سراب تپیدن

ساخت وبلاگ
چکیده : سرابسرابدرون قلبم سراب تپیدن است..بی تودستور ایست میدهد عقلم امید امیدامید رسیدن تو، قلب را مجاب م... با عنوان : سراب تپیدن بخوانید :
سراب
سراب
درون قلبم سراب تپیدن است..بی تو
دستور ایست میدهد عقلم
امید
امید
امید رسیدن تو، قلب را مجاب میکند که ادامه دهد به حیات..
می ایستد اگر ..
میمیرد اگر ..
میبینی همه اینها به تو وابسته است!
بمان
بگذار بتپد .. خون بریزد برای تو ..
بمان ..

بربادرفته...
ما را در سایت بربادرفته دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : سه شنبه 28 فروردين 1397 ساعت: 8:16